Abbaye Saint-Hilaire, monument historique classé des XIIe et XIIIe siècles, premier bâtiment conventuel carme (XIIIe siècle) du Comtat Venaissin (1274-1791) - Ménerbes - Vaucluse- plan

 

 

  Abdij St.-Hilarius, getuige van het onzichtbare

  Historisch monument van de XII en XIII eeuw

  Prive-eigendom - Ménerbes - Vaucluse

 

   Zich te houden aan de Vrienden van Saint-Hilaire !   - hier -

   Afficher plein écran - infos -   Raccourci CTRL et F - infos -  Consultation PDF - infos -

 

 

  Membre de la Demeure Historique - infos

  Membre des Vieilles Maisons Françaises - infos

 

Lauréat des prix :

  Pèlerin "Un patrimoine pour demain 2005" - infos

  Pèlerin "Un patrimoine pour demain 2013" - infos

  Point de Vue et Carré Rive Gauche

  Friends of Vieilles Maisons Françaises - infos

  Régional Vieilles Maisons Françaises - Émile Garcin, 2016 - infos

 

 

Klik met de linkermuisknop op de foto om te bekijken in een volledig scherm.

Abbaye de Saint-Hilaire, Monument historique classé des XIIe et XIIIe siècles, premier bâtiment conventuel carme (XIIIe siècle) du Comtat Venaissin (1274-1791) - Ménerbes - Vaucluse Abbaye de Saint-Hilaire, Monument historique classé des XIIe et XIIIe siècles, premier bâtiment conventuel carme (XIIIe siècle) du Comtat Venaissin (1274-1791) - Ménerbes - Vaucluse
Abbaye de Saint-Hilaire, Monument historique classé des XIIe et XIIIe siècles, premier bâtiment conventuel carme (XIIIe siècle) du Comtat Venaissin (1274-1791) - Ménerbes - Vaucluse Abbaye de Saint-Hilaire, Monument historique classé des XIIe et XIIIe siècles, premier bâtiment conventuel carme (XIIIe siècle) du Comtat Venaissin (1274-1791) - Ménerbes - Vaucluse
Abbaye de Saint-Hilaire, Monument historique classé des XIIe et XIIIe siècles, premier bâtiment conventuel carme (XIIIe siècle) du Comtat Venaissin (1274-1791) - Ménerbes - Vaucluse Abbaye de Saint-Hilaire, Monument historique classé des XIIe et XIIIe siècles, premier bâtiment conventuel carme (XIIIe siècle) du Comtat Venaissin (1274-1791) - Ménerbes - Vaucluse
 

 

 

  

  Geschiedenis van de abdij

 

   Binnenplaats achter het koor : Cour du chevet

   Claustrum : Cloître

   Grot : Grotte

   Grote terras : Grande terrasse

   Kapel uit de 13e eeuw : Chapelle du XIIIe siècle

   Kapittelzaal : Salle capitulaire

   Kleine terras : Petite terrasse

   Kloostertuin : Jardin conventuel

   Refter : Réfectoire

   Rotswand : Falaise

   Stallenterras : Terrasse des écuries

 

De grijsgekleurde ruimten geven de privévertrekken aan. Deze zijn niet te bezichtigen.

 

Kort overzicht van de geschiedenis van de voormalige karmelietenpriorij St.-Hilarius.

 

 

Abbaye de Saint-Hilaire - 1928 - M. Antoine Grimaud devant le portail de la terrasse ouest

M. Antoine Grimaud devant le portail de la terrasse ouest - 1928.

Photo du chanoine Joseph Sautel (hier).

 

 

 

  

  Prehistorie

 

Al in de prehistorie is er in de omgeving van Ménerbes sprake is geweest van menselijke bewoning. Archeologische opgravingen in de regio hebben dit aangetoond en daarmee bevestigd wat men, gezien de ligging van de priorij (met uitzicht op de Luberon en in de luwte van de mistral), de aanwezigheid van bronnen en het bestaan van natuurlijke grotten, altijd al had vermoed.

 

 

 

  

  5e eeuw

 

Volgens de overlevering zou St.-Castor, de latere bisschop van Apt, zich in één van deze grotten in de Luberon hebben gevestigd.

 

 

 

  

  11e-12e eeuw

 

Recente opgravingen in de kapel hebben aangetoond dat de kleine, overwelfde ruimte, waar op de muren nog de merktekens staan van de ambachtslieden die tegen stukloon werkten, deel uitmaakte van een "kapel" die al bestond vóór de komst van de karmelieten.

 

 

 

  

  13e eeuw

 

Een grafsteen uit 1254, ingemetseld in de muur van het claustrum, doet vermoeden dat de Priorij St.-Hilarius door monniken uit Palestina is gesticht. Vaststaat dat het om karmelieten ging. De priorij is de tweede vestiging van deze orde in Frankrijk.

 

Aan het einde van de 13e eeuw werd de vroegere "kapel" gedeeltelijk herbouwd en uitgebreid met een nieuw koor met gotische ramen. In deze periode zijn ook de kloostergebouwen opgetrokken, rondom het claustrum, dat toen al de vorm van een trapezium had.

 

 

 

  

  15e eeuw

 

De geschiedschrijving beschouwt deze periode als de Gouden Eeuw van de priorij. De kapittels uit de Provence kwamen er meerdere malen bij elkaar (1448 en 1472) en de priorij werd wellicht ook bezocht door Jean de Soreth, de generaal van de orde.

 

Uit deze eeuw stammen de oudste documenten. Ze laten zien dat er conflicten waren met de wereldlijke geestelijkheid, omdat de priorij weigerde de tiend, waarvan zij was vrijgesteld, te betalen. De zijkapel met spitsbooggewelf wordt gebouwd.

 

 

 

  

  16e eeuw

 

Door de komst van de Waldenzen in 1540, de Reformatie in 1570 en de bezetting van Ménerbes door de Hugenoten tussen 1573 en 1578 waren het onzekere tijden, die niet ongemerkt aan het leven in de Priorij St.-Hilarius zijn voorbijgegaan. Het gevoel van onveiligheid als gevolg hiervan heeft mogelijk geleid tot de bouw van een ruimte boven de kerk.

 

Ze deden een beroep op koning Lodewijk XIV, hem erop wijzende dat de priorij vermoedelijk door diens illustere voorvader, de heilige Koning Lodewijk, bij zijn terugkeer van de Zevende Kruistocht was gesticht. Als bewijs moest gelden wat de verzamelde getuigen zich konden herinneren. In 1660 nemen de monniken weer rechtmatig hun intrek in de priorij.

 

 

 

  

  17e eeuw

 

Na het herstel van de vrede keert een karmelietengemeenschap terug in de priorij om er regulier (volgens de Regel) te leven. De groep geeft zelfs de aanzet tot een hervorming van de orde, de zogenoemde Hervorming van Touraine, waardoor zij zich als "(Geschoeide) karmelieten" konden blijven onderscheiden van de "Ongeschoeide karmelieten" (Hervorming van de H. Theresia van Avila en de H. Johannes van het Kruis). De priorij wordt gedeeltelijk herbouwd, waarbij het oppervlak van het claustrum wordt verkleind.

 

Dat de priorij zo'n hoge vlucht nam, wakkerde de hebzucht aan. De bisschop van Cavaillon krijgt in 1656 van Paus Alexander VII toestemming om de priorij op te heffen en er zijn straatarme klein-seminarie in te vestigen. Het conflict duurde vele jaren. De met veel geweld verdreven karmelieten riepen tal van streekbewoners, notabelen en buren, op als getuigen.

 

Ze deden een beroep op koning Lodewijk XIV, hem erop wijzende dat de priorij vermoedelijk door diens illustere voorvader, de heilige Koning Lodewijk, bij zijn terugkeer van de Zevende Kruistocht was gesticht. Als bewijs moest gelden wat de verzamelde getuigen zich konden herinneren. In 1660 nemen de monniken weer rechtmatig hun intrek in de priorij.

 

In 1664, na de verschijning van de H. Maagd Maria in de buurt van Goult, op zeven kilometer afstand van de Priorij St.-Hilarius, nemen de monniken deel aan de stichting van de Notre-Dame des Lumières.

 

 

 

  

  18e eeuw

 

Bij gebrek aan monniken worden de bezittingen van de Priorij St.-Hilarius in 1778 overgedragen aan het moederklooster in Avignon. In 1792, toen de pauselijke staten van Avignon, als gevolg van de Franse Revolutie, met Frankrijk waren herenigd, wordt de priorij afgestaan aan een particulier in Avignon.

 

 

 

  

  19e eeuw

 

In 1858 kochten de cisterciënzers van Sénanque de priorij om er een "schuur" (dit wil zeggen een "kloosterboerderij") van te maken. Dit weerhield hen er niet van om enkele restauratiewerkzaamheden uit voeren, zoals het aanleggen van een zuilengang ten zuiden van het klooster. Omdat de priorij toch te ver van hun abdij was verwijderd, verkochten ze haar in 1864 aan boeren.

 

 

 

  

  20e eeuw

 

De aardbeving van 1909 veroorzaakt scheuren en verzakkingen. Een erfrechtelijke boedelscheiding verdeelt het gebouw in tweeën. Het claustrum wordt van de rest afgescheiden met een muur. Het gebruik van de priorij als boerderij leidt ertoe dat de refter wordt omgevormd tot stal, de eerste etage tot schuur en de kerk tot een loods met een koetspoort in de muur van het koor. Niets herinnert nog aan het kloosterleven van weleer.

 

In 1961 verwerven de heer en mevrouw René Bride uit Reims een deel van de voormalige Priorij St.-Hilarius. Met de restauratie wordt geleidelijk een begin gemaakt, nog voordat de priorij in 1967 weer één geheel zou worden.

 

In 1975 wordt de voormalige Priorij St.-Hilarius aangewezen als Historisch Monument. Sindsdien worden de restauratiewerkzaamheden aan de gevels en daken van de kapellen en het klooster uitgevoerd onder leiding van de Direction Régionale des Affaires Culturelles.

 

 

 

  

  De inhoud van de website van de abdij van Saint-Hilaire

 

  

  Association les Amis de Saint-Hilaire

 

  Association des Amis de Saint-Hilaire PDF - ici -

  Bulletin d'adhésion PDF - ici -

  Statuts de l'association PDF - ici -

 

 

 

  

  Découvrez l'abbaye (XIIe - XIIIe siècles)

 

  Présentation de l'abbaye - ici -

        Version PDF - 57 pages - ici -

  Experience their serenity - Presentation of the Abbey - here -

  Geschiedenis van de abdij - hier -

 

 

 

  

  Les Carmes

 

Sauvetage des Carmes par saint Louis, fresque de Ratgeb Jorg (1480 ? † 1526), Karmeliterkloster, Francfort - Allemagne

Le sauvetage des Carmes par Louis IX, fresque de Ratgeb Jorg (1480 ? † 1526), Karmeliterkloster, Francfort , Allemagne. Pour agrandir le document, cliquez - ici -

 

  Érémitisme chrétien d'Orient aux Carmes et Carmélites d'Occident - ici -

        Version PDF - 222 pages - ici -

        Regula Ordinis Carmelitarum des Carmes O. Carm. et OCD - ici -

          •   Version PDF - 14 pages - ici -

            The Rule of Saint Albert - Revisions in 1247 - here -

        Père Philippe de la Très Sainte Trinité OCD (1603†1671) - ici -

  Chronologie des 21 conciles œcuméniques - ici -

        Version PDF - 27 pages - ici -

  Chronologie des croisades - ici -

        Version PDF - 96 pages - ici -

  Vêtements carmes,  linge et garnitures liturgiques dans l'Église catholique
     de rite latin - 125 pages - ici -

  Les manuscrits liturgiques - ici -

 

 

 

  

  Préparez votre visite

 

  Accueil et heures d'ouverture - ici -

        Version PDF - 11 pages - ici -

  Comment venir à l'abbaye ? - ici -

 

 

 

  

  Les dates qui ont marqué l'histoire de la Provence,

  du Comtat Venaissin (1274 - 1791), et de l'abbaye

 

  Histoire des lieux, du Néolithique cardial au XXIe siècle - ici -

        Version PDF - 63 pages - ici -

  État d’Avignon et Comtat Venaissin (1274-1791) - ici -

  Principauté d’Orange - ici -

  L'Affaire d'Avignon ou la création du département de Vaucluse - ici -

  Les Vaudois en Provence, chronologie - ici -

 

 

 

  

  Découvrez le bâtiment conventuel

 

  La chapelle du XIIIe siècle - ici -

        Version PDF - 43 pages - ici -

  La chapelle annexe du XIVe - ici -

        Version PDF - 65 pages - ici -

        La peinture murale du XIVe siècle (Crucifixion) - ici -

          •   Version PDF - 28 pages - ici -

            Nature des pigments utilisés - ici -

               •   Version PDF - 37 pages - ici -

            Restauration de 1999 - ici -

               •   Version PDF - 79 pages - ici -

            Fra Filippo Lippi, Carme, peintre du Quattrocento - ici -

            Peintres majeurs du Quattrocento et leurs œuvres en France - ici 

               •   Version PDF - 295 pages - ici -

                  Fra Angelico - PDF - 20 pages - ici -

  La chapelle rupestre ou troglodytique - ici -

        Version PDF - 31 pages - ici -

  Étude des signes lapidaires - ici -

        Version PDF - 47 pages - ici -

        Le relevé des signes lapidaires n° 1 - ici -

        Le relevé des signes lapidaires n° 2 - ici -

          •   Relevés n° 1 et n° 2, version PDF - 47 pages - ici -

  La cour du chevet, le colombier, la tour clocher, la chapelle rupestre - ici -

        La bénédiction d'Anne-Marie (cloche) - ici -

        La cloche dans la cour du chevet de Saint-Hilaire - ici -

  Le chauffoir ou scriptorium-chauffoir - ici -

        Livres du propre de l'Office - ici -

        L'évolution de l'écriture - ici -

        La numérotation romaine - ici -

  Le cloître - ici -

        Version PDF - 65 pages - ici -

  La cuisine - ici -

  Le four à pain troglodytique - ici -

        Une brève histoire du pain au fil des siècles - ici -

        Le bacille mésentérique - ici -

        Le pain en France de 1940 à mars 1950 - ici -

        Les pains du delta égyptien, pains d'ermites - ici -

        Les pains et dérivés des ordres religieux catholiques (VIe-XIXe s.) - ici -

        Les céréales panifiables - ici -

        Deux restaurations de fours à pain - ici -

  Le réfectoire - ici -

  Les restanques d'oliviers de l'abbaye - ici -

  La sacristie du XIIe siècle - ici -

  La salle capitulaire - ici -

  Les terrasses classées monument historique de l'abbaye - ici -

 

 

 

  

  Les travaux à Saint-Hilaire

 

  Les Auxiliaires de la Protection de la Forêt Méditerranéenne (APFM) - ici -

  La Maison des Métiers du Patrimoine du Luberon (MMP) - ici -

        Un service aux professionnels de l'immobilier - ici -

        Un service aux associations et aux particuliers - ici -

        Travaux réalisés en avril 2011 - ici -

        Travaux réalisés en juin 2013 - ici -

        Travaux réalisés en avril 2014 - ici -

        Travaux réalisés en juin 2014 - ici -

  Chronologie des travaux de restauration depuis 1961 - ici -

        Version PDF - 108 pages - ici -

 

 

 

   

  Sanctuaire Notre-Dame-de-Lumières

  Sanctuaire marial fondé par les Carmes de l'abbaye Saint-Hilaire,

  en 1664, au lieu-dit Lumière, commune de Goult - Vaucluse

 

  Histoire du sanctuaire Notre-Dame-de-Lumières - ici -

        Version PDF - 140 pages - ici -

 

 

 

  

  Des laines à leurs usages manufacturés

 

  BRUN DE VIAN-TIRAN, manufacture lainière depuis 1808 - ici -

  Châle cahemire : l'affaire Biétry c/Cuthbert - ici -

  La Bergerie de Rambouillet - ici -

  La laine et les races laineuses de prestige - ici -

  Le châle au fil du temps - ici -

  Manufacture de châles en 1878 (Exposition universelle) - ici -

  Naturalisation des lamas et alpagas en Europe - ici -

  Races ovines en France au XIXe siècle - ici -

 

 

 

  

  Le citoyen Dominique Amic, propriétaire en 1789

 

  Un indienneur à Saint-Hilaire en 1789 - ici -

 

 

 

  

  Saint Maur et les infections ORL

 

  De saint Benoît ordonnant à saint Maur de ressusciter saint Placide
     (œuvre de Fra Filippo Lippi - National Gallery of Art, Washington), aux
     médecines douces pour le traitement des infections O.R.L. - ici -

 

 

 

  

  La mesure du temps

 

  Les cadrans solaires - ici -

        Version PDF - 95 pages - ici -

        Les devises des cadrans solaires - ici -

          •   Version PDF - 21 pages - ici -

  De la naissance du Christ à la réforme grégorienne de 1582 - ici -

  La montre solaire des Pyrénées, une montre de berger - ici -

  Une médaille-almanach - ici -

  L'Office divin ou liturgie des Heures - ici -

  Le temps de l'Église et le temps des marchands - ici -

 

 

 

  

  L'art campanaire

 

  L'art campanaire et sa terminologie - ici -

  La fabrication d'une cloche en Occident - ici -

  Saint-Hilaire :

        La tour clocher - ici -

        La cloche dans la cour du chevet - ici -

        Bénédiction d'Anne-Marie - ici -

            Rituel de bénédiction avant 1984 - ici -

            Rituel de bénédiction depuis 1984 - ici -

        Art campanaire aux alentours de Saint-Hilaire - ici -

  L'ennemi des cloches ? Les guerres - ici -

  Histoire des cloches, clochettes, carillons - ici -

  Sonneurs, sonneries et règlements - ici -

  Campanographie, bibliographie - ici -

 

 

 

  

  Vos photos

 

  Le diaporama de vos photos de Saint-Hilaire - ici -

  Édition des cartes postales de Saint-Hilaire - ici -

 

 

 

  

  Les manifestations à Saint-Hilaire

 

  2016 - ici -

  2015 - ici -

  2014 - ici -

  2013 - ici -

  2012 - ici -

  2011 - ici -

  2010 - ici -

  2009 - ici -

  2008 - ici -

 

 

 

  

  La musique à Saint-Hilaire

 

  L’ensemble vocal et instrumental GAUDETE est né à la cathédrale d'Aix,
     en 1992, d’un groupe de chanteurs et d’animateurs liturgiques.
     Il s’est spécialisé dans la musique sacrée, du Moyen Âge à la période
     baroque, mais n’hésite pas à faire des incursions dans le répertoire
     contemporain - ici -

        Les concerts de GAUDETE en streaming audio - ici -

 

  Une sélection de visiteurs mélomanes - ici -

        Arpeggiata - All'Improvviso.

        Arpeggiata - La Tarantella.

        Arpeggiata - Los Impossibles.

        Fasolo Giovanni Battista - Il Fasolo ?

        Garcia-Fons R. / Marais G.- Acoustic Song.

        Savall Jordi - Carlos V.

        Savall Jordi - Les Voix Humaines.

        Vivaldi Antonio - Stabat Mater.

 

  Slim Devices, la musique et les radios du monde autrement - ici -

        Version PDF - 191 pages - ici -

 

  Oxford Music Online - ici -

 

 

 

  

  Artistes de passage à Saint-Hilaire

 

  Cabrol Laurent Xavier - peintre - ici -

  Colas Pierre - ébéniste - ici -

  Michel Jean-Pierre - peintre - ici -

  Moniek de Wijk, créatrice de bijoux contemporains - ici -

  Quertinmont Pierre - photographe / digital art - ici -

  Van Veen Frans - peintre paysagiste - ici -

        Version PDF - ici -

 

 

 

  

  Tournages de films à Saint-Hilaire

 

  La femme qui pleure au chapeau rouge - Jean-Daniel Verhaeghe 

 

 

 

 

  Les trois Messes basses - A. Daudet - photos du tournage - ici -

 

 

 

 

 

 

 

  London River - Rachid Bouchareb - photos du tournage à SH - ici -

 

 

 

 

  MR 73 - Olivier Marchal :

 

 

 

 

  A Good Year - Ridley Scott - 2006 - Bande annonce du film - ici -

 

A Good Year - Ridley Scott - 2006

 

  Un été de canicule - Sébastien Grall :

 

 

 

 

 

   

  Restaurateurs vauclusiens d'œuvres d'art

 

  Anne-Cyrille Bonnefoy-Devillers - peintures de chevalet, sur toile,
     panneaux peints, bois polychromes et dorés - ici -

        Version PDF - ici -

 

 

 

  

  Les livres de la librairie Fontaine Luberon d'Apt

 

  Librairie FONTAINE Luberon - ici -

        Ballet Nicolas - L'esprit de Tibhirine - ici -

        Brun Pierre - Une manufacture lainière en Provence - ici -

        Chapellier Alain - La tentation de Fra Lippi - ici -

        Chauveau Sophie - La passion Lippi - ici -

        Dall'Oglio Paolo (Père) - La rage et la lumière - ici -

        Gallay Claudie - Les déferlantes - ici -

        Gasparri Françoise - Un crime en Provence au XVe siècle (Goult) - ici -

        Ollivier-Elliott Patrick - Luberon Pays d'Apt - ici -

        Rawicz Slawomir - A marche forcée - ici -

 

 

 

  

  Que découvrir dans la région ?

 

  Table des matières - ici -

      Aperçu :

        Offices de Tourisme, Syndicats d'initiative, etc. - ici -

 

        Abbaye Notre-Dame de Sénanque - ici -

        Abbaye de Silvacane (Bouches-du-Rhône) - ici -

        Abbaye du Thoronet (Var) - ici -

        Abbaye Notre-Dame d'Aiguebelle (Drôme) - ici -

        Abbaye de Saint-Ruf (Vaucluse) - ici -

        Activités sportives de A à Z - ici -

        Aérodromes, aéro-clubs, clubs ULM et écoles de pilotage - ici -

        Aéromodélisme, les clubs et leurs terrains d'évolution - ici -

        Avignon - 211 pages - ici -

        Architectures extra-muros - ici -

        Architectures intra-muros - ici -

        Astronomie dans le 04, 05 et 84 - ici -

              Version PDF - 97 pages - ici -

        Curiosités naturelles, lieux insolites, historiques, etc. - ici -

        Collégiale Notre-Dame des Anges à L'Isle-sur-la-Sorgue - ici -

        Cyclotourisme, VTT, VTC et VAE - ici -

              Version PDF - 106 pages - ici -

        Église Notre-Dame du Groseau (Vaucluse) - ici -

        Église Notre-Dame et saint Véran à Cavaillon - ici -

        Église Saint-Siffrein à Carpentras - ici -

        Fêtes viticoles et produits du terroir - ici -

        Fêtes votives, vide-greniers et brocantes - ici -

        Fusées à eau dans le 84 - ici -

        Gorges de la Nesque - ici -

              Version PDF - 17 pages - ici -

        Lavandes, lavandins, distilleries et fragrances - ici -

              Version PDF - 205 pages - ici -

        Marchés forains et de producteurs locaux - ici -

        Ménerbes - 18 pages - ici -

           •   24.08.1944 - C'était la fin de l'Occupation allemande - ici -

        Mont Ventoux - ici -

              Version PDF - 114 pages - ici -

        Monuments sur votre chemin... - ici -

        Musées sur les chemins de vos vacances... - ici -

        Ocres du Pays d'Apt et du versant sud du mont Ventoux - ici -

              Version PDF - 222 pages - ici -

        Oppède-le-Vieux - Le Groupe d'Oppède (1940-1945) - ici -

              Version PDF - 364 pages - ici -

        Parachutisme - ici -

        Parcs et jardins sur les chemins de vos vacances dans les
           Alpes-de-Haute-Provence, le Gard et le Vaucluse - ici -

              Version PDF - 222 pages - ici -

        Parcours de pêche sur les chemins de vos vacances - ici -

        Ponts routiers inscrits ou classés au patrimoine - ici -

        Randos sur les chemins de vos vacances - ici -

              Version PDF - 333 pages - ici -

        Salons, marchés et foires annuels - ici -

        Sanctuaire Notre-Dame-de-Lumières à Goult (Vaucluse) - ici -

              Version PDF - 140 pages - ici -

        Synagogues comtadines et d'Avignon - ici -

              Version PDF - 134 pages - ici -

        Via ferrata urbaine de Cavaillon Les balcons de Cavaillon - ici -

              Version PDF - 47 pages - ici -

 

 

 

   

  Pour les enfants

 

  Une galerie de portraits d'alpagas (alpacas) - ici -

  Une chasse au trésor - ici -

  Les Trois Messes basses d'Alphonse Daudet - ici -

 

 

 

  

  Les partenaires de Saint-Hilaire

 

  

  Les entreprises référentes

 

  La Manufacture Brun de Vian-Tiran - ici -

  La librairie Fontaine Luberon à Apt - ici -

  La Maison des Métiers du Patrimoine du Luberon (MMP) - ici -

  La société Piros (page en cours d'élaboration)

 

 

 

  

  Les associations et entreprises

 

  Les associations concourant à la valorisation du patrimoine culturel - ici -

  L'annuaire des entreprises - ici -

 

 

 

  

  Les institutionnels

 

  L'annuaire des institutionnels de Vaucluse - ici -

  Les sapeurs-pompiers du Centre de Secours Principal de Cavaillon

        Désinsectisation d'Hyménoptères: frelons et guêpes.
          Les bons réflexes à adopter en cas de piqûres - ici -

             Version PDF - 28 pages - ici -

 

 

vue aérienne  
Armoiries du Comtat Venaissin Coat of arms of the Carmelite order

 

 

Tourisme en Vaucluse Provence - ADDRT 84 Vaucluse en Provence - ADDRT 84